Socialdemokraterna i Borås

Socialdemokraterna i Borås består av en övergripande ”Arbetarekommun” för hela kommunen samt flera mindre S-föreningar. Nedan visas styrelsen för Arbetarekommunen i Borås.

 • Abdullah ”Abbe” Warsame
 • Anders Jonsson
 • Andreas Ekström
 • Anki Amneskog
 • Eva Österlund Hjort
 • Jessica Eng Strömberg
 • Kristina Smahel
 • Lena Sänd
 • Magnus Olofsson
 •  
 • Maria Frankert
 • Mats Tolfsson
 • Sead Omerovic, ordförande
 • Sören Björklund
 • Sarah Ali

Borås arbetarekommuns styrelse 2020

Sead Omerovic, ordförande
Bor: Gånghester
Yrke/sysselsättning: Intendent i Borås Stad
Politiska uppdrag: Kommunfullmäktige och 2: vice ordförande i Tekniska nämnden
Viktiga frågor för mig: Flera frågor känns extra viktiga men om man ska välja några är det skolan och miljön.
Vad jag kan bidra med är tidigare erfarenhet inom styrelsearbete, noggrannhet och min obotliga optimism. Jag vill jobba mycket med kommunikation och digitalisering både externt och internt.
Lena Sänd, kassör Bor: Viskafors
Yrke: Undersköterska/Huvudskyddsombud
Politiska uppdrag: 2:e viceordförande i Miljö-och Konsumentnämnden. Viktiga frågor för mig: Välfärdsfrågor, en äldreomsorg som är hälsosam för personalen och värdig för de äldre.
Vad kan jag bidra med: Jag ser saker ur olika perspektiv och det är bra när man vill få en helhetsbild i olika frågor.
Melanija Nehmé, verkställande utskottet, facklig ledare Bor: Hestra Yrke/sysselsättning: Metallarbetare inom industrin. Ordförande i IF Metallklubben på min arbetsplats. Styrelseledamot i IF Metall Borås. Politiska uppdrag: IBAB
Viktiga frågor för mig: Jämställdhet, jämlikhet, människors lika värde. Trygghet för vanligt folk i samhället.
Vad kan jag bidra med: Fackliga frågor genom facklig-politisk samverkan.
Maria Frankert, studieorganisatör
Bor: Druvefors
Yrke/sysselsättning: Verksamhetsansvarig i ABF Sjuhärad med ansvar för de fackliga studierna.
Politiska uppdrag: Förskolenämnden.  
Viktiga frågor för mig: Alla frågor är viktiga på sitt sätt men välfärden brinner jag nog mest för.
Vad jag kan bidra med: Jag givetvis brinner för studier, kunskap är makt som man brukar säga. Sen att våga vara självkritiska och utveckla oss framåt gemensamt.
  Abbdullahi ”Abbe” Warsame
Bor: Borås
Yrke/sysselsättning: CNC operatör
Politiska uppdrag: Kommunfullmäktige och arbetslivsförvaltningen Viktiga frågor för mig: Hjälp till det svaga folket i utsatta områden Vad jag kan bidra med: Mina erfarenheter, idéer och förslag
Ylva Lengberg, verkställande utskottet Bor: Fristad Yrke/sysselsättning: Sjuksköterska
Politiska uppdrag: Förskolenämnden, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Svenska kyrkan i Fristad
Viktiga frågor för mig: De frågor som är närmast människor, framför allt de som berör våra yngsta och äldsta och andra sårbara grupper. Även jämlikhet, solidaritet och hållbar utveckling är viktigt för mig.
Vad jag kan bidra med: Ett starkt engagemang för socialdemokratin och en bred erfarenhet från både yrkes- och föreningsliv. Jag tror också jag kan bidra med analysförmåga och konstruktivitet.
Andreas Ekström Bor: Hedvigsborg/Borås Yrke: Gymnasielärare  Politiska uppdrag: Ordförande i Förskolenämnden, ersättare i Kommunfullmäktige Viktiga frågor för mig är utbildning. Att ge våra barn och ungdomar en god skolgång är vårt viktigaste verktyg när det kommer till att ge alla en likvärdig chans i livet. En bra skolan är avgörande för att uppnå det jämställda samhället. Den första tiden i förskolan betyder så mycket för möjligheterna att lyckas med sin utbildning. Vad kan jag bidra med: Min breda erfarenhet. Vara Styrelsens kontakt med medlemmarna, men framför allt är jag en god lagspelare.
Eva Österlund Hjort, vice ordförande Bor: Brämhult Yrke/sysselsättning: Socionom, enhetschef Politiska uppdrag: Regionhälsan och IBAB Viktiga frågor för mig: Jämlikhet och jämställdhet. Miljö- och välfärdsfrågor Vad jag kan bidra med: Organisera, ta fram och skriva förslag, uppföljningar och beslutsunderlag. Var med och utveckla verksamheten Kommunicera med medlemmarna.   
Mats Tolfsson Bor: Tosseryd
Yrke/sysselsättning. Försäkringstjänsteman
Politiska uppdrag: Ordförande i IFO-nämnden, ersättare KS, lokala utvecklingsfrågor, HSN Södra.
Viktiga frågor för mig: Att vi tar ansvar för de som har det lite svårt just nu med sitt liv, förebyggande verksamhet, sociala frågor.
Vad jag kan bidra med: Lång erfarenhet av föreningsliv. Bred erfarenhet av kommunal politik i många år både som majoritet och opposition. Få människor att trivas och se möjligheter istället för hinder. Brett kontaktnät inom politiken och den fackliga världen. Trivselgubbe.
Anki Amneskog Bor: Sjöbo
Yrke/sysselsättning: Pensionär
Politiska uppdrag: Ordförande HBT:S., Borås Elnät, Kulturutveckling Västra Götalandsregionen,  Kyrkan, ABF styrelse
Viktiga frågor för mig: Jämställdhet, HBT-frågor.
Vad jag kan bidra med: Arrangemang:  Öppet hus HBT, Pride, sommartorsdagar, valaktiviteter och marknader. Hålla utbildningar
Magnus Olofsson Bor: Fristad
Yrke/sysselsättning: Snickare, arbetsledare.
Politiska uppdrag: Borås Energi och Miljö och Svenska kyrkan i Fristad Viktiga frågor för mig: För mig är rättvisa ett ledord. Vårt parti, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti är viktigt. Ingen är större än partiet. Vad jag kan bidra med: Jag är bra på att komma med idéer och inspel. Jag är en kreativ person som ser en förbättringspotential i saker och ting.
Jessica Eng Strömberg Bor: Sjöbo
Yrke/sysselsättning: Stödassistent, föräldraledig
Politiska uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige, Unga Örnar
Viktiga frågor för mig är Feminism, arbetsmiljö, segregation och att det ska bli ett bättre samhälle för alla.
Vad jag kan bidra med i styrelsen är att påminna om att vi aldrig ska glömma det som har varit. Vi ska ta lärdom utav dem sakerna som har hänt och se våra brister för att sedan jobba för att saker och ting ska bli bättre!
Kristina Smahel, sekreterare Bor: I Dalsjöfors
Yrke/sysselsättning: Utvecklingsledare Folkhälsa och fackligt förtroendevald för fackförbundet Vision
Politiska uppdrag: Ersättare i Arbetslivsnämnden
Viktiga frågor för mig: Jämställdhet, utbildning och sysselsättning, integration och äldreomsorg. Arbetsmiljöfrågor något som jag brinner lite extra för.
Vad jag kan bidra med i styrelsen: Ordning och reda och att skriva är jag bra på. Jag är lugn och saklig. Har lång erfarenhet av styrelsearbete och har flera verktyg för att arbeta med utveckling oavsett om det handlar om processer, projekt, handlingsplaner eller kommunikation.
Anders Jonsson Bor: Svensgärde
Yrke/sysselsättning: Professor, Chefsrådgivare forskning
Politiska uppdrag: Tf 2:e vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Viktiga frågor för mig: Viktigt är att bidra till att skapa ett solidariskt, jämställt och jämlikt samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.
Vad jag kan bidra med: Lång erfarenhet av politiskt engagemang, mångårig vana av att arbeta i olika typer styrelser, politiska, fackföreningar och myndigheter.
facebook Twitter Email