Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av Kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen finns det 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Socialdemokraternas representanter är:

facebook Twitter Email