Kallelse till medlemsmöte 22 mars

Socialdemokraterna Borås AK håller medlemsmöte onsdagen den 22 mars kl 18.00.

Plats: Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32.


På dagordningen bl.a.:

  • Behandling årsberättelse
  • Beslut om ansvarsfrihet
  • Val av styrelse, fyllnadsval m.m.
  • Motionsbehandling

Handlingar finns tillgängligt på rosenforalla.se

Välj: Grupper – Borås Soc. Dem. AK

Se under rubriken dokument.

Välkomna!

Ribbingsgården, Ribbingsgatan 32
facebook Twitter Email