Vi stöttar det lokala näringslivet!

Näringslivet i kommunen är drabbat av effekterna av Covid-19. Därför kommer Kommunfullmäktige idag besluta att genomföra åtgärder för att mildra krisen. Vi kommer bland annat:

– Slopa avgiften för kontroll av livsmedelsverksamheter för 2020.
– Slopa tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd för 2020.
– Slopa taxan för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser för 2020.

”Sedan tidigare har vi dessutom beslutat om gymnasieluncherna, en åtgärd som stöttar både eleverna och näringslivet. För oss är det viktigt att kommunen och näringslivet hjälper varandra genom denna kris” säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email