Uttalande från Borås arbetarekommuns styrelse

Styrelsen för Borås arbetarekommun fattade under måndagskvällen det svåra beslutet att be ett kommunalråd att kliva av sitt uppdrag. Beslutet var svårt men också enhälligt. Efter en samlad bedömning konstaterar styrelsen att den saknar förtroende för Malin Carlsson, och att det därmed inte finns förutsättningar för henne att verka i sin roll som socialdemokratiskt kommunalråd. Beslutet föregicks av en lång process med många samtal och en öppen och ärlig diskussion. Vi förstår att det finns ett intresse, inte minst från media, att i detalj engagera sig i beslutet. Vi vill samtidigt påminna om att även om vissa delar av bakgrunden till beslutet har blivit allmänt kända, så har andra delar inte blivit det. Vi har ett ansvar gentemot såväl de som är våra förtroendevalda som för de som jobbar åt oss. Av respekt för de inblandade kommer vi inte att kommentera några ytterligare detaljer kring beslutet, och ber om motsvarande respekt från media. Socialdemokraterna i Borås har under sommaren påbörjat ett viktigt förnyelsearbete i syfte att göra förändringar av gamla arbetssätt och strukturer. Det arbetet har påbörjats, pågår för fullt och är fortsatt prioriterat. Det arbetet har i sig inget med det som nu hänt att göra, och påverkas därför inte av måndagskvällens beslut.
facebook Twitter Email