Kyrkoval

Kyrkovalet närmar sig. På bilden ser ni våra socialdemokratiska medlemmar i Svenska kyrkan som finns med på valsedlarna till kyrkofullmäktige.

Vi vill ha en öppen och välkomnande folkkyrka. Vi vill bidra till upprättelse och rättvisa. Den svenska modellen bygger på solidaritet och ett starkt folkrörelseengagemang. Där välfärden inte räcker till ska kyrkan, i enlighet med evangeliet, bidra till upprättelse och rättvisa i både ord och handling. Alla ska känna sig välkomna. ❤️⛪️

Kyrkovalet är den 19/9. Förtidsröstning börjar 6/9, medlemmar i Svenska kyrkan är röstberättigade från 16 år.

Socialdemokrater som finns med på valsedlarna till kyrkofullmäktigevalet.

facebook Twitter Email