Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av Kommunfullmäktige. I kommunstyrelsen finns det 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

De rödgröna partierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet) har 7 ordinarie och lika många ersättare.

Socialdemokraternas representanter är:

  • Ulf Olsson, ordförande i kommunstyrelsen
  • Malin Carlsson
  • Kjell Classon
  • Yvonne Persson
  • Per Carlsson
  • Mohamed Farah
  • Therése Björklund
  • Lars-Åke Johansson
  • Rose-Marie Liljenby Andersson

 

facebook Twitter Email