Föredrag om trygghet och säkerhet i Borås

Välkomna till föredrag om trygghet och säkerhet i Borås.

Medverkande är CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) IFO (individ och familjomsorgsförvaltning) samt våra kommunalråd Ulf Olsson och Ylva Lengberg.

Tiden är onsdag kl.18:00 och det blir digitalt via Zoom. Alla medlemmar kommer få länken utskickad via mail.

Välkomna

facebook Twitter Email